Projekt Animals

Projekt MŠMT: Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008

Seznámení s jednotlivými druhy zvířat, rozdělení podle jejich způsobu života. Popis těla, vlastností a charakteristika vybraného zástupce. Třídění a vlastní ztvárnění vybraných druhů.
Žáci by měli být schopni poznat a pojmenovat jednotlivě vybrané zástupce. Popsat jejich těla, prostředí, kde žijí a umět napodobit jejich chování. Vysvětli pomocí jednoduché vazby There is, There are rozdíly.
ŠVP Škola poznání nabízí žákům především přírodovědné zaměření. Z toho vyplývají i činnosti školy. Projekt by měl navázat na tradiční uspávaní zvířátek v měsíci říjnu.

Na přelomu měsíce listopadu a prosince se děti ocitly v říši zvířat. Zvířátka na ně mluvila anglicky, sami je pak zkoušely napodobovat, hledaly si informace v pořízené literatuře a popisovaly je. Navštívili jsme také Brněnskou ZOO, ze které byly děti nadšeny. Paní průvodkyně nás zavedla i do míst, kam by se nikdy sami nepodívaly a sami pak po návratu vytvořily k popisovaným zvířatům obrázky. Dozvěděly se plno nových informací, které pak zkoušely překládat a hledat ve slovníku. Pomocí prstových loutek vytvořily divadlo, ve kterém se jako zvířátko představily a popsaly. Gestikou a mimikou jsme si pomocí storytellingu zahráli divadlo k různým pohádkách a zazpívali a zahráli píseň „My mum’s jeap“. Práce se líbila nejen mě, ale i dětem a tak hodláme v našich zvířátkovských projektech i nadále pokračovat v rámci mezipředmětových vztahů. Tradice naší školy je každoroční uspávání zvířátek a protože už ve svém vzdělávacím programu jsme Škola poznání, co víc mohou děti na vesnicích poznávat než okolní přírodu.