Veselé Vánoce!

ZŠ a MŠ Moravské Knínice přeje všem dětem, žákům, rodičům, zaměstnancům a spolupracovníkům školy krásné prožití vánočních svátků a spokojený rok 2010. Jako malý vánoční dárek

Adventní setkání

Odpoledne ve středu 9.12. 2009 proběhlo ve společenském sále školy adventní setkání s důchodci.

Ekologická konference

Ve středu 9.12. 2009 dopoledne se konala poslední část projektu „Zahrada jako herbář“ – ekologická konference.

Duo Valdini

1.2. 2010 se uskuteční kouzelnické představení pro děti ZŠ a MŠ, začátek v 10.30 h v základní škole.

Konec I. pololetí

28. 1. 2010 se žákům rozdá vysvědčení za I. pololetí školního roku. 29.1. 2010 jsou pololetní prázdniny.

Zápis žáků do základní školy

26.1. 2010 v době od 14-16. hodin se koná zápis předškoláků do základní školy. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Třídní schůzky SRPŠ

Třídní schůzky SRPŠ se uskuteční 12.1. 2010. Začátek v 16.30 h v základní škole.

Vánoční prázdniny

Dne 23. 12. 2009 bude pro děti z MŠ zajištěn provoz v mateřské škole. V době vánočních prázdnin 28. – 31. 12. 2009 bude přerušen provoz mateřské a základní školy z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců školy. Provoz v obou budovách bude zahájen v pondělí 4. ledna 2010.

Živý betlém III.

Již potřetí jsme se sešli v parku v Koutě v Moravských Knínicích na Živém betlému.