Škola v přírodě

Jako každý rok vyrazila naše základní škola na týdenní pobyt na školu v přírodě do Šafránkova mlýna u Drahonína. Téma pobytu bylo „Letem světem 2018“. Cílem bylo seznámit se s různými druhy dopravních prostředků a cestovat po světě. Cestovatelé se naučili udržovat pořádek na pokoji, plnili spoustu různorodých úkolů, užívali si sportování na velikém hřišti …

Škola v příroděRead More »

Pythagoriáda

Dne 29. května 2018 se konalo v Ivančicích okresní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnili dva žáci naší školy. Bohužel se neumístili na prvních místech, ale získali cenné zkušenosti do dalších let.

Spolupráce s myslivci

Členové Mysliveckého spolku Sychrov v Moravských Knínicích přichystali na pátek 1. června 2018 pro žáky základní školy dopolední program k oslavě „Dne dětí“.

Technické školky v MŠ

Ve dnech 13. a 14. června 2018 navštívila vedoucí učitelka Bc. Pavlína Kozinová jako lektorka Technických školek mateřské školy v Kopřivnici. Nejprve se společně se zástupci MAS Brána Brněnska zúčastnila pracovní schůzky na Městském úřadě Kopřivnice

Ukončení školního roku v ZŠ

V pátek 29. 6. 2018 ráno dostanou žáci školy vysvědčení, konec v 9.00 h. Následuje školní družina do 14. hodin.

Pasování předškoláků

Termín: 21. 6. 2018 Den, kdy se budoucí prvňáčci už boudou cítit jako „velcí školáci“.

Den dětí s myslivci

Termín: 1.6. 2018 Již tradičně si připravují myslivci pro žáky školy zajímavosti z lesa a přírody vůbec, opět si mohou žáci zastřílet na terče, po splnění mnoha úkolů je čeká opékání špekáčků.

MŠ Den dětí

Termín: 1.6. 2018 Opékání špekáčků na školní zahradě mateřské školy.