Dopravní výchova

Neděle, 11. Březen 2018

Dopravní výchova – teorie
Pro žáky 4. a 5. ročníku začíná ve škole teoretická příprava pro cyklisty z Centra Amavet Brno.

Dopravní výchova – praxe
Pořádně proškoleni pojedou žáci 4. a 5. ročníků na praktické zkoušky v jízdě na kole na dopravní hřiště v Brně Řečkovicích. Helmu na kolo musí mít žáci svoji.
Termín bude upřesněn.

Den otevřených dveří v MŠ

Neděle, 11. Březen 2018

Pokud máte zájem se podívat, jak vypadá prostředí mateřských škol, můžete přijít na „Den otevřených dveří“, který se koná ve čtvrtek 12. dubna 2018 v obou budovách mateřských škol od 8.30 – 10.00 h.

Den otevřených dveří v ZŠ

Neděle, 11. Březen 2018

Dne 21. března 2018 proběhne v od 8.00. – 9.30 Den otevřených dveří v 1. třídě základní školy.
Můžete se přijít podívat, jak se učí děti v 1. ročníku. Budeme se na Vás těšit.

Na webových stránkách školy v sekci ke stažení je umístěno shrnutí, jak se připravit na školní docházku pod názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ a stručný přehled toho, co by mělo dítě zvládat, aby mohlo úspěšně pokračovat v základní škole.

Pozorně si to přečtěte a do začátku školní docházky ještě máte čas s dětmi mnoho věcí zdokonalit.

Zápis do základní školy

Neděle, 11. Březen 2018

Zápis do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice se koná 10. dubna 2018 v době od 13.00 -16. 00 hodin ve dvou třídách v 1. poschodí v budově základní školy.

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích ZŠ a MŠ Moravské Knínice a na internetových stránkách školy.
Při zápise do základní školy bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků.
Celý článek »

Návštěva učitelek v MŠ „Technické školky“

Neděle, 11. Březen 2018

V pátek 6. 4. 2018 odpoledne se opět přijedou podívat do naší školky paní učitelky z okolních mateřských škol Brno- venkov, které se nově zapojily do projektu „Technické školky“.

Tentokrát uvidí i naše děti, jak se umí „poprat s opravdovým nářadím“ a pochlubí se paním učitelkám svými znalostmi a dovednostmi.
Poprvé se letos paní učitelky do naší školky podívaly v přípravném týdnu, kdy tam ještě děti nebyly.

Zahájení plaveckého výcviku

Neděle, 11. Březen 2018

Zahájení plaveckého výcviku

Pozor!!! Poprvé a podruhé jedeme v pátek 6. 4. a v pátek 13. 4. 2018., odjezd 10.40 h od školy.

Potom vždy v pondělí: 23. 4., 7. 5. , 14. 5., 28. 5. ,4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. 2018 je závěrečná lekce.

Žáci školy i předškoláci z mateřské školy dojíždět do Wellness do Kuřimi na lekce plavání. Celkem bude 10 lekcí.
Odjezd od základní školy v 10.40 h. Návrat ke škole asi v 12.30 h. Děti z mateřské školy budou odjíždět od sokolovny ve stejnou dobu.

S sebou do batůžku: Plavky, ručník, sprchový šampon, popřípadě plavecké brýle, děvčata s dlouhými vlasy koupací čepici. Všechno je potřeba podepsat.

Velikonoční prázdniny

Neděle, 11. Březen 2018

29. 3. 2018 Velikonoční prázdniny
30. 3. 2018 Velký pátek

Po oba dny není provoz v mateřské a základní škole.
Dne 29. 3. 2018 bude z důvodu sanitárního dne správních zaměstnanců ve všech budovách provoz přerušen.

Provoz v obou budovách bude zahájen po Velikonocích v úterý 3. 4. 2018.

Noc s Andersenem

Neděle, 11. Březen 2018

Noc s Andersenem – 23. 3. 2018, Začátek v 18.00 h.

S sebou: potřeby na spaní – karimatku, spacák, pyžamo, hygienické potřeby, psací potřeby, plyšáka. Lehkou svačinu na večer a pití.

Ráno uvaří paní kuchařka kakao a čaj, prosíme maminky o nějakou „buchtu ke snídani“.
Děkujeme. A hodně velký balík dobré nálady. !!!!!

Děti vám vrátíme v sobotu 24. 3. 2018 ráno v 8.00 h ve škole.

Jarní výstava s jarmarkem

Neděle, 11. Březen 2018

Již patnáctým rokem si můžete prohlédnout výtvory dětí a žáků školy s jarní a velikonoční tematikou, můžete si je zakoupit na velikonočním jarmarku, který se koná v sále sokolovny v sobotu 17. 3. 2018 v 10.00 h dopoledne.

Jarmark je doplněn vystoupením dětí mateřské školy a žáků základní školy.

Prosíme tatínky o pomoc s přípravou stolů a židlí (asi v 9.15 h) v sále před jarmarkem, maminky prosíme o pomoc se závěrečným úklidem. Děkujeme.

Viz plakátek.

Jarní Bazárek

Neděle, 11. Březen 2018

Jarní a letní bazárek oblečení pro děti se uskuteční 15. 3. 2018 od 15.00 hod v několika místnostech v základní škole pod vedením paní učitelky Šípkové, Staroštíkové. Více v letáku.