Mateřská škola

Zápis do MŠ pro šk. rok 2018-2019

Zápis do MŠ pro šk. rok 2018-2019 se bude konat 3. května 2018.

Motto

„A kdyby nic jiného nezůstalo, než stopa takového prožitku v každém z nás, kdyby jiného nezbylo než to, že budeme ochraňovat vše, co považujeme za krásné, stačilo by to.“

Mateřská škola v Moravských Knínicích je školou dvoutřídní s celodenním provozem. Mladší děti se vzdělávají v MŠ I. U Školky – Broučci, starší děti – předškoláci se vzdělávají v MŠ II. U Sokolovny 210 – Školáčci. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku.

MŠ I. – U Školky – Broučci na mapy.cz
MŠ II. U Sokolovny 161 – Školáčci na mapy.cz

Provoz mateřské školy Na ulici U Sokolovny byl prodloužen o jeden rok z důvodu pozdějšího zahájení stavby nového křídla mateřské školy. V novém školním roce budou pracovat s dětmi paní učitelky podle svého školního vzdělávacího programu v obou třídách.

Provoz MŠ

Provoz obou budov mateřské školy: 7.00 – 16.00 hodin

Z důvodu častého vyzvedávání dětí po 16.00 hodině jsme nuceni zavést toto opatření: Rodiče jsou povinni si vyzvednout svoje dítě z mateřské školy nejpozději v 15.55 h. Pozdní ODCHOD bude evidován. Opakované pozdní odchody jsou považovány za porušení Školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

„Školkovné“
„Školkovné“ pro šk. rok 2017-2018 činí 320,- Kč.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, ne následujícího měsíce.

Číslo účtu na „školkovné“: 27 – 049 183 0227 / 0100

Co připravit dětem do MŠ

Stravování v MŠ

Přihlášky na obědy lze vyzvednout u vedoucí školní jídelny v mateřské škole U Školky 210, kde se také odhlašují obědy v době nepřítomnosti dětí i žáků ve škole předcházející den.

Telefon do školní jídelny: 541 264 948

Číslo účtu na stravné: 27 – 872 318 0267 / 0100

Oběd do nosičů si můžete vyzvednou pouze první den nemoci. Za neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte platí rodiče 60,- Kč.

Informace o stravování v MŠ

Vzdělávání v MŠ

Při všech činnostech je respektováno individuální tempo dětí a podpora samostatnosti.

Uspořádání dne v MŠ ve šk. roce 2017-2018

7:00scházení dětí, spontánní hry a činnosti, individuální, skupinová a společná činnost, pohybové aktivity
8:45hygiena, průběžná svačina se samostatnou obsluhou dětí, dokončení činností - dle situace komunitní kruh s předáváním zážitků z dopoledních činností a vytváření námětů pro další činnosti
9:35 - 11:45pobyt venku s převlékáním a hygienou
11:45oběd MŠ I.
12:05oběd MŠ II.
po obědě následuje odpočinek dětí – nespící děti nejméně 30 minut.
Děti, které nespí, vstávají a věnují se klidovým činnostem tak, aby nerušily spící děti.
14:15průběžná svačina, hry a činnosti dle volby dětí, individuální a skupinová činnost
16:00ukončení provozu MŠ


Pro bezproblémovou adaptaci v MŠ je důležité, aby vaše dítě zvládalo tyto dovednosti:

  • Řekne si samo, že potřebuje použít WC, nepoužívá pleny
  • Zvládá se samostatně umýt (ruce a pusu), utřít se do ručníku
  • Umí se samo najíst lžičkou, pít z hrníčku bez pítka
  • Nepoužívá dudlík

Nabídka programů a činností mateřské školy
Výtvarné činnosti, pohybové aktivity, příprava předškoláků, edukačně stimulační skupiny – příprava předškoláků, dramatická výchova, čertovský den, vánoční dílnička s posezením, maškarní karneval, pravidelné vycházky do přírody, besídky, výstavy výtvarných prací, návštěvy divadel, kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnost apod….

Nadstandardní činnost pro předškoláky

  • Předplavecký výcvik bazén v Kuřimi
  • Účast v projektech: Technické školky, v projektu Rozvoj pregramotnosti v MŠ

Další společné akce konané ve spolupráci se základní školou
Drakiáda, Uspávání zvířátek, Možná přijde i Mikuláš, Velikonoční jarmark, …

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Hana Burianová
Mateřská škola I., pracoviště U Školky 210
učitelka MŠVěra Scholzová
učitelka MŠJitka Dufková
školní asistent MŠMilada Živnová
školnice MŠMartina Romanovská
Mateřská škola II., pracoviště U Sokolovny 161
vedoucí učitelka MŠBc. Pavlína Kozinová
učitelka MŠBc. Petra Matějková
školnice, kuchařka MŠSvatava Ammari
Školní jídelna, pracoviště U Školky 210
vedoucí stravováníZdeňka Pleskačová
kuchařkaLenka Rauschová

Organizace školního roku 2017 – 2018

Zahájení školního vyučování4. 9. 2017
Podzimní prázdniny26. 10. - 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Výuka začíná3. 1. 2018
Vysvědčení za I. pololetí31. 1. 2018
Pololetní prázdniny2. 2. 2018
Jarní prázdniny5. 2. – 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny29. 3. a 30. 3. 2018
Ukončení vyučování29. 6. 2018
Školní rok 2018 - 2019 začíná3. 9. 2018

Všem dětem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku 2017-2018.