CVČ

Centrum volného času dětem nabízí zájmové kroužky po skončení vyučování. Podílí se také na pořádání sportovních a kulturních akcí v obci.

Zájmové kroužky probíhají pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Kuřimi jako odloučené pracoviště.

Ve spolupráci se ZUŠ Kuřim je organizována výuka hry na klavír, elektronické varhany a zobcovou flétnu vždy v pondělí a ve středu odpoledne pod vedením pana Zieglera.