CVČ

Centrum volného času dětem nabízí zájmové kroužky po skončení vyučování. Podílí se také na pořádání sportovních a kulturních akcí v obci.

Zájmové kroužky probíhají pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Kuřimi jako odloučené pracoviště, Tvořivé dílničky nebo pod hlavičkou školy Sportík.

Dále máme kroužek keramiky a kroužek Věda nás baví.

Ve spolupráci se ZUŠ Kuřim je organizována výuka hry na klavír, elektronické varhany a zobcovou flétnu vždy v pondělí odpoledne pod vedením pana Zieglera.