Zápis do základní školy

Ve čtvrtek 2. dubna 2020 proběhne zápis dětí do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice ve dvou třídách.
Zápis proběhne v budově základní školy v době od 13.00 – 16.00 hodin.

  • Při zápise doloží zákonný zástupce doklad o trvalém bydlišti dítěte a svůj občanský průkaz (doklad totožnosti).
  • Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky si můžete vyzvednout od 16. března 2020 v ředitelně základní školy nebo ve II. třídě mateřské školy u paní učitelky Kozinové, dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.
  • K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněným zápisním lístkem a žádostí o přijetí.
  • S žádostí o odklad školní docházky a se žádostí k zápisu je nutné se vždy dostavit do školy a nahlásit odklad.