ZŠ a MŠ se představuje

V letošním školním roce 2019-2020 došlo k mnoha změnám v základní i mateřské škole. V mateřské škole pracují 4 učitelky a jedna školní asistentka, dvě školnice, ve školní jídelně přibyla jedna nová kuchařka. V obou třídách máme po 25 dětech.

V základní škole v tomto školním roce vyučujeme v pěti třídách, každý ročník má svoji třídu. V některých hodinách se méně početné třídy spojují na výchovy. Celkem má škola na konci října 66 žáků.

Od září 2019 využíváme pestré nabídky MAS Brána Brněnska –  MAP ORP Kuřim II a Rosice II – Plán vzdělávacích aktivit.

Aktivity jsou rozděleny pro větší přehlednost:

  1. Sdílení praxe – pro učitele, asistenty, rodiče, neziskové organizace v celé oblasti Rosice a Kuřim atd.
  2. Akce pro děti – pouze pro školy zapojené do projektu v ORP Rosice a ORP Kuřim
  3. Semináře – pro učitele, asistenty, rodiče, neziskové organizace v celé oblasti Rosice a Kuřim atd.

Akce jsou podpořeny z projektu MAP a jsou tedy pro  školy zdarma. Škola si hradí pouze  případnou dopravu a další vedlejší výdaje (např. jídlo atd.) Akce se budou na základě  podnětů škol doplňovat.

V loňském roce jsme založili  prostřednictvím MAS kroužek šití, který měl velký úspěch a letos opět pokračuje, vede jej naše paní vychovatelka.

Žáci 4. a 5. ročníku (byli u zrodu projektu v roce 2013) uzavřeli svoje zkušenosti v projektu Technické školky loni výrobou ptačího krmítka. I letos pro ně plánujeme zdokonalení v technických dovednostech prostřednictvím MAS pod vedením Ing. Jaroslava Martínka a Bc. Jany Šťastné.

V mateřské škole stále pokračuje projekt Technické školky, zapojili jsme se i do mezinárodního projektu „Společné technické školky“. Mateřská škola si vybrané aktivity z MAS objednala na jarní období, škola již některé absolvovala, u některých „jsme v pořadí“…

Mgr. Hana Burianová