Zápis do první třídy ZŠ

Slavnostní den nastal pro předškoláky z mateřské školy ve středu 10. dubna 2019.

Přicházeli do základní školy se svými rodiči na zápis. Nejdříve se scházeli ve společenském sále, kde paní učitelka vyplnila s rodiči nezbytné formuláře. Dětem dělaly společnost pohádkové postavy, které si pro ně nachystaly různé úkoly a zpestřovaly jim čekání na zápis.

Postupně se zapisovalo ve dvou třídách, tak se netvořily žádné fronty. Po úspěšném zápisu dostaly děti za odměnu velké kornouty a drobné dárky z Lega.

V září usedne do lavic v první třídě 14 nových žáků.