Přehled přijatých dětí do 1. třídy ZŠ na šk. rok 2019-2020

Seznam přijatých dětí do 1. třídy ZŠ na šk. rok 2018-2019
naleznete v přiloženém dokumentu.