Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek 9. května 2019 se koná v zápis do mateřské školy v Moravských Knínicích v době od 13.00 – 16.00 h. v budově základní školy.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list si můžete si vyzvednout od 15. dubna 2019 v mateřské škole U Školky 210 nebo v ředitelně základní školy.

Dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci ke stažení.