Setkání s rodiči – Šablony I. pro ZŠ a MŠ

18. 2. 2019
V pořadí již třetí setkání s rodiči základní školy na téma „Poruchy příjmu potravy“ proběhlo v pondělí po jarních prázdninách od 16. h s lektorkou Centra Anabell Anetou Štěpánovou.

27. 2. 2019
První setkání s rodiči MŠ v rámci „Výzvy 22 Šablony“ se uskutečnilo v prostorách základní školy. Téma besedy bylo „Jak vést děti k zodpovědnosti“ připravila dlouholetá pracovnice mateřské školy
a lektorka paní Iva Řehůřková. Besedě předcházela krátká schůzka SRPŠ MŠ v 15. 30 h.