Den otevřených dveří v ZŠ

Dne 13. března 2019 proběhne od 8.00. – 10.00 Den otevřených dveří v základní škole.

Můžete se přijít podívat, jak se děti učí. Budeme se na Vás těšit.

Na webových stránkách školy „www.zs-kninice.cz“ v sekci ke stažení je umístěno shrnutí, jak se připravit na školní docházku pod názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ a stručný přehled toho, co by mělo dítě zvládat, aby mohlo úspěšně pokračovat v základní škole.

Pozorně si to přečtěte a do začátku školní docházky ještě máte čas s dětmi mnoho věcí zdokonalit.