Vánoční posezení s rodiči

Vánoční posezení se koná ve dvou termínech, aby rodiče stihly návštěvu u obou sourozenců.

11. 12 . a 13. 12. 2018