Školní hrátky

Školní hrátky, 7. 9. 2018
Každoročně pořádáme adaptační den pro všechny žáky školy, letošním tématem bylo seznámení s indiány.