Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek 3. května 2018 se koná v zápis do mateřské školy v Moravských Knínicích v době od 13.00 -16.00 h. v budově základní školy.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list si můžete si vyzvednout od 15. dubna 2018 v mateřské škole U Školky 210 nebo v ředitelně základní školy, dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci ke stažení.