Dopravní výchova

Dopravní výchova – teorie
Pro žáky 4. a 5. ročníku začíná ve škole teoretická příprava pro cyklisty z Centra Amavet Brno.

Dopravní výchova – praxe
Pořádně proškoleni pojedou žáci 4. a 5. ročníků na praktické zkoušky v jízdě na kole na dopravní hřiště v Brně Řečkovicích. Helmu na kolo musí mít žáci svoji.
Termín bude upřesněn.